Inicio

Que é Roda?

O Grupo Roda recoñecido como grupo de referencia competitiva pola Xunta de Galicia, está integrado por 35 persoas das didácticas aplicadas das áreas de Didáctica das Ciencias Experimentais, das Ciencias Sociais, das Linguas e Literaturas e das Matemáticas. O campo común de pesquisa céntrase no desenvolvemento de competencias (científicas, lingüísticas, matemáticas, sociais). Pretende promover unha educación integrada (interdisciplinar) que desenvolva competencias necesarias para as e os cidadáns dunha sociedade en continua transformación, alén dunha especialización académica a idades temperás.

Áreas didácticas

close-up-hand-holding-tube
Ciencias experimentais

Investigar procesos polos que o alumnado participa en e transfire as prácticas científicas de produción, avaliación e comunicación do coñecemento en diversos contextos e niveis educativos.

river-5524569_960_720
Ciencias
sociais

Procesos de construción de identidades, contribuír ao desenvolvemento da habilidade específica para interpretar e dar novos significados á realidade.libro
Lingua e
literatura

Investigación nas competencias lingüísticas, nun marco de convivencia con dúas linguas oficiais entendido como oportunidade para acadar un plurilingüismo real.


abaco
Matemáticas

Investigar competencias para a modelización matemática, desenvolvemento de argumentos cognitivos e metacognitivos para elaborar probas e refutacións de técnicas e tecnoloxías matemáticas.

Contacto

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Didácticas Aplicadas Facultade de Ciencias da Educación
Campus Norte
Avenida Xoán XXIII. s/n 15782
Santiago de Compostela
España

roda.grupoinvestigacion@gmail.com

Coordinadora

Prof. Blanca Puig
Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Tlf: 881 81 21 12
Correo: blanca.puig@usc.es

Equipo de coordinadoras de área

Prof. María Belén Castro Fernández
(Área de Didáctica das Ciencias Sociais)
belen.castro@usc.es

Prof. Beatriz Crujeiras Pérez
(Área de Didáctica das Ciencias Experimentais)
beatriz.crujeiras@usc.es

Prof. María Teresa Fernández Blanco
(Área de Didáctica das Matemáticas)
teref.blanco@usc.es

Prof. Montse Pena Presas
(Área de Didáctica da Lingua e a Literatura)
montserrat.pena@usc.es

Financiado pola Xunta de Galicia