09.06.23: Seminario sobre “Ciencia Aberta”

Acábase de aprobar o documento “Estrategia Nacional de la Ciencia Abierta” (ENCA). No mes de xuño, o venres, días 9, está previsto un seminario RODA sobre “Ciencia Aberta” a cargo do persoal da biblioteca que traballa neste campo e que pode ser de gran axuda.