Capítulo en Libro SM

Acábase de publicar un libro da editorial SM sobre o novo modelo de currículo de secundaria, titulado “Nuevo Currículo, Nuevos desafíos educativos” e editado por César Coll, Elena Martín e Álvaro Marchesi.

Nel, Blanca Puig e Noa Ageitos teñen o capítulo “Biología y Geología en la LOMLOE”, no que fan unha análise e reflexión acerca do novo modelo de currículo de Bioloxía e Xeoloxía de Secundaria.