Congreso Internacional ESERA 2023

Blanca Puig, da área de Didáctica das Ciencias Sociais, atópase en Cappadocia, Turquía, no congreso internacional ESERA 2023. Alí presentará tres traballos relacionados coa súa área. Uno deles é nun simposio sobre pensamento crítico do proxecto Europeo P2D que ela coordinou.

Blanca Puig no congreso ESERA

Abstract Book ESERA 2023:
p.253Blanca Puig, Beatriz Crujeiras Pérez e Paloma Blanco Anaya
Exploring Critical Thinking when Engaging Pre-service Teachers with an
Emergent Socio-scientific Issue