Defensa de praza de Profesora Titular

O mércores, 2 de novembro de 2022, a profesora Belén Castro Fernández, da área de Didáctica das Ciencias Sociais, tivo a defensa da praza de Profesora Titular. Durante esta defensa, presentou dous proxectos: un proxecto docente centrado na materia Ensino e Aprendizaxe das Ciencias Sociais II (do Grao de Mestre en Educación Primaria), e un proxecto innovador relacionado coa Educación Patrimonial, concretamente, co proxecto educativo que estivo levando a cabo durante varios anos relacionado co caso de Portomarín.

Finalmente, obtivo con excelencia a praza que xa merecía desde hai moito tempo.
Parabéns de parte de todo o grupo RODA!

Belén Castro durante a defensa ante o tribunal.
Os membros do tribunal desde a esquerda: Myriam J. Martín-Cáceres (Universidade de Huelva), Francisco Rodríguez Lestegás (Universidade de Santiago e Lugo), Cosme Jesús Gómez Carrasco (Universidade de Murcia), María del Carmen Franco Vázquez (Universidade de Santiago) e David Parra Monserrat (Universidade de Valencia – conectado de maneira telemática)
Belén Castro e o quinto membro do tribunal, David Parra
Belén Castro defendendo o seu primeiro proxecto, o proxecto docente.