Geocrítca: balance anual no Geoforo

Os nosos compañeiros da Universidade de Valencia, miembros de Red14, e que participan con investigadores da área de Ciencias Sociais no proxecto COMDEMO, acaban de publicar en Geocrítica o balance anual do Geoforo, que constituye o principal lugar de encontró e debate sobre didáctica da Xeografía e as Ciencias Socias de ámbito Iberoamericano.

Para entrar na páxina fai click aquí.

O Geoforo ven estimulando a participación cidadá escolar desde 2008 e acadando que persoas dun lado e outro do océano poidan participar nos debates sobre problemas sociais e escolares.

Animámosvos a difundir entre os vosos alumnos o Geoforo, pois a súa participación é libre e así potenciamos o coñecemento crítico, que falta fai.