“La Ciencia con Ciencia entra”. Entrevista a Marilar Jiménez Aleixandre

Entrevista a Marilar Jiménez Aleixandre, membro do grupo RODA, para a campaña “La Ciencia con Ciencia Entra” posta en marcha pola Fundación Lilly en colaboración coa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Marilar aposta por un cambio metodolóxico onde os roles do profesorado e o alumnado muden: “Los alumnos aprenden más cuando tienen que construir un modelo que cuando se les da el modelo hecho”.