Proxectos de innovación concedidos na área de Didáctica das Ciencias Experimentais e de Matemáticas

Concedéronse recentemente 3 proxectos de innovación educativa (1ª convocatoria da Facultade) ás compañeiras do grupo RODA da área de Didáctica das Ciencias Experimentais e de Matemáticas.

Beatriz Crujeiras: Os proxectos de deseño para a aprendizaxe das ciencias da natureza na educación primaria.

Paloma Blanco: Contríbuindo a educación ambiental no Museo de Historia Natural.

Teresa Fernández: Esculturas interactivas: xeometría, espazo e cor.