Publicación dun libro Springer

Publicouse recentemente o libro Critical Thinking in Biology and Environmental Education: Facing Challenges in a Post-Truth World, que co-editaron as profesoras Blanca Puig e María Pilar Jiménez Aleixandre.

Este libro pretende ampliar as ideas actuais sobre o papel do pensamento crítico na educación bióloga e medio ambiental teniendo en cuenta os retos educativos na era da posverdade. Os capítulos distribúense en tres secciones: perspectivas de carácter teórico (parte I), investigación empírica sobre o pensamento crítico no contexto da educación en bioloxía e saúde (parte II) e investigación empírica sobre o TC no contexto da educación ambiental e da sustentabilidade (parte III). O volume inclúe estudos que informan sobre o compromiso dos estudantes na práctica do pensamento crítico, e mostra como o pensamento crítico pode integrarse no ensino da bioloxía e do medio ambiente e por que a bioloxía e os temas ambientais son contextos privilexiados para o desenvolvemento do pensamento crítico. Os capítulos examinan unha serie de dimensións do pensamento crítico, como as habilidades, as disposicións, as emocións, a axencia, a apertura mental ou as epistemoloxías persoais. Ademais, explóranse temas como o cambio climático, as dietas sostibles, os alimentos xeneticamente modificados, a vacinación, a aceptación da evolución, a homeopatía e a clonación xenética. Nun capítulo final preséntanse observacións finais sobre as conexións entre os capítulos e as futuras direccións para a integración do pensamento crítico na bioloxía e a educación ambiental.