Seminario “Perspectivas da investigación na Educación: estado actual da investigación en Didáctica das Ciencias Sociais”.

O 25 de Xaneiro terá lugar o seminario Perspectivas da investigación na Educación: estado actual da investigación en Didáctica das Ciencias Sociais”. Impartirao o doutor Cosme J. García Carrasco, da Universidade de Murcia. O seminario terá lugar na aula 51 da Facultade de Educación do Campus Norte en horario de mañá (10:00 – 12:00).