TESE ANA ISABEL DÍAS MOREIRA

O GI Roda felicítase pola nova tese realizada no grupo, a primeira froito da colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Escola Superior de Educaçao (Instituto Politécnico de Porto), defendida o pasado 23 de novembro na Sala María Barbeito (Facultade de Ciencias da Educación, C.Norte da USC).

  

Nas fotografías, a nova doutora Ana Isabel Días Moreira, durante a defensa da súa tese  A história de Portugal nas aulas do 2º ciclo do Ensino Básico: educação histórica entre representações sociais e práticas educativas” , e cos seus directores Don José Ángel Armas Castro, Don Ramón Vicente López Facal e Dona Cristina Mª Ferreira da Costa Ribeiro Maia

A tese, obtivo a cualificación de sobresaliente cum laude. Parabéns aos nosos compañeiros.