XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL JORNADAS DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA

XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL JORNADAS DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA

“CONCIENCIA HISTÓRICA Y CONTROVERSIA: LA LABOR SOCIAL DE LA HISTORIA”

HOMENAXE Á PROFESORA DOLINHA SCHMIDT

Murcia6-8 de setembro de 2018

Liñas temáticas das comunicacións:

Liña I. Identidade e patrimonio. ¿Un ensino da historia para a integración ou para a exclusión?

Liña II. Ensino da historia dos pobos indíxenas e afrodescendentes

Liña III. A formación do profesorado para o ensino de “historias difíciles”

Liña IV. O ensino e aprendizaxe de xenocidios. Culpa, responsabilidade e vergoña

Liña V. O ensino da historia en tempos de posverdade e o sectarismo

Liña VI. A conciencia histórica do alumnado. Unha perspectiva internacional comparada

Programa:

Xoves, 6 de setembro

9:00 h Recepción de asistentes e entrega de materiais.

10:00 h Presentación do Congreso.

10:45 h Descanso (Coffee break).

11:30 h “Educación Histórica y Burdening History”. Bodo von Borries, Universidade de Hamburgo.

12:15h Sesións paralelas comunicacións. Liñas I e II

14:00 h Fin de sesión.

16:00 h Mesa redonda: Temas controversos e educação histórica: Debates contemporâneos.

Modera: Jorge Ortuño Molina.

Interveñen:

Joaquín Prats Cuevas- Universidad de Barcelona.

Estevão Chaves de Rezende Martins- Universidad de Brasília.

Isabel Barca- Universidade do Minho.

Rafael Valls Montés- Universidad de Valencia.

17:30 h Descanso (Coffee break).

18:00 h Sesións paralelas comunicacións. Liñas III e IV

19:30 h  Fin de sesión.

21:00 h Cena do Congreso.

Venres, 7 de setembro

10:00 h Mesa Redonda: Perspectivas de investigações em ensino de temas controversos da história.

Modera: Juan Ramón Moreno Vera.

Interveñen:

Pedro Miralles Martínez- Universidad de Murcia.

Marcelo Fronza- Universidade do Mato Grosso

Helena Pinto- Universidade do Porto- CITCEM.

11: 30 h Descanso (Coffee break).

12:15 h Sesións paralelas comunicacións. Liñas V e VI

14:00 h Fin de sesión.

16:00 h Mesa Redonda: Diálogos entre ensino de temas controversos da história e políticas educacionais.

Modera: José Monteagudo Fernández.

Intervienen:

Marlene Cainelli- Universidade de Londrina.

Glória Solé- Universidade do Minho.

Ramón López Facal- Universidad de Santiago de Compostela.

17: 30 h Descanso (Coffee break).

18:15 h Ponencia “Educaçao histórica em tempos de rupturas”. Dolinha Schmidt. Universidade Federal do Paraná.

19.30 h Clausura.

Sábado, 8 de setembro

10:00 h Visita cultural: Yecla. Comida e visita a bodega

Inscrición e envío de comunicacións:

Envío comunicacións na web do congreso:http://congresos.um.es/histedu/histedu2018/index

Abono matrícula en https://casiopea.um.es

Matrícula ordinaria: 120 euros
Matrícula con redución: 60 euros. Beneficiarios:

  • Alumnado universitario (Grados e Posgrados)
  • Desempregados e xubilados.
  • Profesores en exercicio de Educación Infantil, Primaria ou Secundaria.Datas de inscriciónDo 15/02/2018 ao 31/08/2018

    Datas de envío de comunicacións:

  • Propostas: Ata 30/06/2018
  • Texto completo: Hasta 30/09/2018
  • As comunicacións deberán ter o formato que aparece na páxina web do congreso para a súa posterior publicación.

MÁIS INFORMACIÓN

Jorge Ortuño Molina
Email: jortunom@um.es
Teléfono: 868887074
web:http://congresos.um.es/histedu/histedu2018/index