Recursos docentes

Didáctica das Ciencias Experimentais

Recursos docentes

Actividades para traballar o uso de probas e a argumentación en ciencias

Estes materiais pretenden fornecer recursos para os profesores e profesoras de ciencias ensecundaria interesados en levar a cabo un ensino no que o alumnado teña un papel activo, enconverter as clases de ciencias en comunidades de aprendizaxe

Argumentación na aula: dúas unidades didácticas

Neste documento preséntanse dúas unidades didácticas: a da expresión dos xenes forma parte dos productos do Work Package 7 (WP7) de S-TEAM, que teñen o propósito de fornecer recursos e estratexias para axudar ao profesorado a crear ambientes de aprendizaxe para promover a argumentación e as prácticas discursivas en ciencias.

Actividades para desenvolver o coñecemento epistémico implicado nas prácticas científicas na educación secundaria

Design Based Pedagogy Book

O capítulo 4 deste libro presenta algunhas claves para deseñar tarefas STEM nas que se integre o pensamento crítico. O profesorado interesado en promover o pensamento crítico nas súas aulas mediante actividades STEM, pode acceder neste capítulo a deseños STEM dirixidos ao desenvolvemento de prototipos/artefactos por parte do alumnado. Os deseños requiren que os estudantes mobilizen habilidades de pensamento crítico e prácticas científicas.

Didáctica das Ciencias Sociais

Recursos docentes

Didáctica da Lingua e da Literatura

Recursos docentes

Didáctica das Ciencias Matemáticas

Recursos docentes