Recursos docentes

Didáctica das Ciencias Experimentais

Recursos docentes

Actividades para traballar o uso de probas e a argumentación en ciencias

Estes materiais pretenden fornecer recursos para os profesores e profesoras de ciencias ensecundaria interesados en levar a cabo un ensino no que o alumnado teña un papel activo, enconverter as clases de ciencias en comunidades de aprendizaxe

Argumentación na aula: dúas unidades didácticas

Neste documento preséntanse dúas unidades didácticas: a da expresión dos xenes forma parte dos productos do Work Package 7 (WP7) de S-TEAM, qe as prácticas discursivas en ciencias.

Actividades para desenvolver o coñecemento epistémico implicado nas prácticas científicas na educación secundaria

Design Based Pedagogy Book

O capítulo 4 deste libro presenta algunhas claves para deseñar tarefas STEM nas que se integre o pensamento crítico. O profesorado interesado en promover o pensamento crítico nas súas aulas mediante actividades STEM, pode acceder neste capítulo a deseños STEM dirixidos ao desenvolvemento de prototipos/artefactos por parte do alumnado.

Material didáctico para a abordaxe de controversias de saúde

Móstrase unha proposta didáctica sobre as vacinas da COVID-19 e a controversia que xeran, que inclúe materiais didácticos deseñados para a abordaxe de controversias de saúde na aula de secundaria. Estes recursos foron creados para facilitar o ensino de Bioloxía e Xeoloxía en secundaria de acordo ao novo modelo de currículo. 

Material didáctico para a abordaxe do medio mariño

Móstrase unha proposta didáctica sobre a vida mariña , que inclúe seis actividades para coñecer e protexer o mar . Estes recursos foron creados para traballar a abordaxe de problemas sistémicos relativos ao medio mariño no ensino secundario.

Bioloxía e Geoloxía na LOMLOE

Móstrase unha análise e reflexión achega do novo modelo de currículo de Bioloxía e Xeoloxía de Secundaria.

Didáctica das Ciencias Sociais

Recursos docentes

Didáctica da Lingua e da Literatura

Recursos docentes

Ideas para un plurilingüismo dende o galego no concello de Ames

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

AX(e)ITAR A LINGUA: Orientacións para unha comunicación inclusiva no ensino.

Didáctica das Ciencias Matemáticas

Recursos docentes