Licenciada en Química e doutora en didáctica das Ciencias Experimentales pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Profesora do departamento de didácticas aplicadas da USC.

Autora dunha tese de doutoramento sobre o desenvolvemento das competencias e prácticas científicas do alumnado de secundaria no laboratorio de química a través da indagación.

Revisora de publicacións científicas en revistas indexadas en SCOPUS e noutras bases.

Relatora en cursos de divulgación científica e de formación permanente do profesorado de secundaria sobre deseño e posta en práctica de actividades que promovan o desenvolvemento das competencias e prácticas científicas no alumnado de secundaria.