Licenciado en Xeografía (2007 – 2012). Premio fin de Carreira da Xunta de Galicia. Erasmus (2010-2011) na Universidade París VIII.

Máster en Planificación e desenvolvemento territorial sostible, pola Universidade Autónoma de Madrid (2012-2013).

Tese: Espazos protexidos e desenvolvemento territorial: Unha análise comparativa de casos de estudo galegos e internacionais. (Como a poboación local percibe a protección en función do seu grao de implicación na toma de decisións dentro do espazo protexido).

Contrato predoutoral Xunta de Galicia (2013 – 2015), cambiándome á FPU en 2015 - Actualidade.

Bolseiro da Fundación Barrié (Convocatoria 2014) para a realización dunha estancia na Universidade de Toulouse – Jean Jaurès. (Setembro – Decembro 2014).

Estancia na Universidade de Namibia (UNAM) entre Xaneiro e Marzo de 2016.

Temáticas de investigación: protección da natureza, gobernanza, ordenación do territorio, desenvolvemento sostible, políticas ambientais.