Dolores Rodríguez Vivero é doutora en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela dende xullo de 2010. A súa carreira investigadora céntrase inicialmente na Área de Análise Matemático contando con diversas publicacións no eido das ecuacións dinámicas.

En xaneiro de 2013 é contratada pola Universidade de Santiago de Compostela como profesora da Área de Didáctica de Matemáticas, cando comeza a investigar neste eido, presentando comunicacións en distintos congresos, publicando algúns artigos en revistas e dirixindo unha tese de doutoramento que foi lida en xaneiro de 2016.

Publicacións

I.                  ARTÍCULOS EN REVISTAS

Autores: Isabel Cláudia Nogueira; Teresa Fernández Blanco; Dolores Rodríguez Vivero. Título: Análise ontossemiótica de procesos de instruçao matemática: un exemplo no ensino básico. Revista: Saber & Educar. Volumen: 20. Páginas: 174-187. Fecha: 2015. Lugar de Publicación: Oporto.

Autores: Pablo González Sequeiros; Dolores Rodríguez Vivero. Título: Redescubrindo a Aritmética. Revista: Revista Galega de Educación. Volumen: 63. Páginas: 19-21. Fecha: 2015. Lugar de Publicación: Ames.

Autores: Vivero, Dolores R.; Darriba-Yáñez, Jacobo. Título: Unha experiencia para o ensino e aprendizaxe medida en Educación Primaria. Revista: Gamma. (Aceptado. Pendiente de publicación).

Autores: Nogueira, Isabel Cláudia; Lopes, Sílvia; Blanco, Teresa F.; Vivero, Dolores R. Título: O jogo e a aprendizagem da matemática na Educaçao Infantil. Revista: Gamma. (Aceptado. Pendiente de publicación).

II.              CONTRIBUCIONES A CONGRESOS

Autores: Nogueira, I. C.; Blanco, T. F.; Rodríguez Vivero, D.; Diego-Mantecón, J. M. Título: Aproximación ontosemiótica de prácticas de aula sobre la medida en Educación Primaria. Revista: Actas del XX Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Páginas: 387-396. Fecha: 2016. Lugar de Publicación: Málaga.

Autores: Isabel Cláudia Nogueira; Teresa Fernández Blanco; Dolores Rodríguez Vivero. Título: Análise de prácticas matemáticas: um contributo a partir do 1º ciclo do ensino básico. Revista: Livro de resumos do 1º Encontro Internacional de Formaçao na Docencia (INCTE). Páginas: 157-157. Fecha: 2016. Lugar de Publicación: Bragança, Portugal.

Autores: Rubén Figueroa Sestelo; Pablo González Sequeiros; Dolores Rodríguez Vivero. Título: Laboratorio de aprendizaje de la medida en la formación de maestros. Revista: Actas de las XVII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Páginas: 28-29. Fecha: 2016. Lugar de Publicación: Murcia.

 

Autores: Rubén Figueroa Sestelo; Pablo González Sequeiros; Dolores Rodríguez Vivero. Título: Recursos para el aprendizaje de la medida: Un parque. Revista: Actas de las XVII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Páginas: 30-30. Fecha: 2016. Lugar de Publicación: Murcia.

Autores: Elena García Rodríguez; María Victoria Otero Espinar; Dolores Rodríguez Vivero. Título: Una discreta manera de introducir las ecuaciones en diferencias en Educación Secundaria Obligatoria. Revista: Actas de las XVII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Páginas: 34-35. Fecha: 2016. Lugar de Publicación: Murcia.

Autores: Fernández Blanco, Teresa; Rodríguez Vivero, Dolores; Rodríguez Taboada, Julio. Título: Trabajando la representación por niveles desde la resolución de problemas. Revista: Actas de las XVI Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Páginas: 27-28. Fecha: 2015. Lugar de Publicación: Palma de Mallorca.

Autores: Alonso González, María; Rodríguez Vivero, Dolores. Título: Traballamos con regretas: un medio para o ensino e aprendizaxe da aritmética. Revista: Boletín das Ciencias XXVIII Congreso de Enciga. Número: 81. Páginas: 107-108. Fecha: 2015. Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

Autores: García Rodríguez, Elena; Otero Espinar, María Victoria; Rodríguez Vivero, Dolores. Título: Proxecto interdisciplinar: As ecuacións en diferenzas na Educación Secundaria. Revista: Boletín das Ciencias XXVIII Congreso de Enciga. Número: 81. Páginas: 111-112. Fecha: 2015. Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

Autores: Sobrado Díaz, Marta; Rodríguez Vivero, Dolores. Título: En Infantil aprendemos a facer Matemáticas. Revista: Boletín das Ciencias XXVIII Congreso de Enciga. Número: 81. Páginas: 119-120. Fecha: 2015. Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

Autores: Aznar Cuadrado, Virginia; González Sequeiros, Pablo; Rodríguez Vivero, Dolores. Título: Damos clases no parque? Revista: Boletín das Ciencias XXVII Congreso de Enciga. Número: 79. Páginas: 81-82. Fecha: 2014. Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

Autores: Alonso González, María; González Sequeiros, Pablo; Rodríguez Vivero, Dolores; López Lorca, Eulalia. Título: Atrévete a manipular, atrévete a aprender. Revista: Boletín das Ciencias XXVII Congreso de Enciga. Número: 79. Páginas: 137-138. Fecha: 2014. Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

Autores: Darriba Yáñez, Jacobo; Rodríguez Vivero, Dolores. Título: 1, 2, 3: Inmersión no mundo da aprendizaxe da medida. Revista: Boletín das Ciencias XXVII Congreso de Enciga. Número: 79. Páginas: 141-141. Fecha: 2014. Lugar de Publicación: Santiago de Compostela.

Autores: Rodríguez Vivero, Dolores; Núñez Arias, Luis. Título: Problemática didáctica no estudo das fraccións e dos decimais en primeiro e segundo da ESO. Revista: Boletín das Ciencias XXVI Congreso de Enciga. Número: 77. Páginas: 171-172. Fecha: 2013. Publicación: Santiago de Compostela.