Os meus primeiros estudos vencéllanse á rama sanitaria, realizando un Ciclo Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Na etapa formativa inicial cursei o Grao de Mestre/a de Educación Infantil; estudos que complementei co Máster en Procesos de Formación. Así mesmo, foime concedida unha bolsa de colaboración que realicei nun dos centros de investigación da Universidade de Santiago de Compostela.