Pablo González Sequeiros (Salvaterra de Miño, 1982). Profesor Contratado Interino da Área de Didáctica da Matemática na Facultade de Formación do Profesorado (Lugo). Licenciado en Matemáticas (USC, 2005). Doutor en Matemáticas (USC, 2012). Os seus intereses matemáticos téñense centrado nas foliacións e os sistemas dinámicos, o que recentemente derivou no estudo da dinámica evolutiva de redes complexas e a súa aplicación nos ámbitos da bioloxía de sistemas ou a innovación de procesos en economía.  No campo da Educación Matemática, enmárcanse dentro da Educación Matemática Infantil e a formación do profesorado. É coordinador do Grupo Tesela de Innovación en Educación Matemática (GIDEM-TESELA) que conforma o profesorado da Área de Didáctica da Matemática da USC.

Publicacións

 1. Salgado Somoza, M. J. Salinas Portugal, P. González Sequeiros. Evaluación de la presencia de los procesos matemáticos en la resolución de un problema aritmético. EDMA0-6, 5 (1) (2016), 45-58.

 

 1. Alcalde Cuesta, P. González Sequeiros, Á. Lozano Rojo. Exploring the topological sources of robustness against invasion of biological and technological networks. Scientific Reports, 6 : 20666, 2016.

 

 1. Alcalde Cuesta, P. González Sequeiros, Á. Lozano Rojo. Fast and asympotic computation of the fixation probability for Moran processes on graphs. BioSystems, 129 (2015), 25-35.

 

 1. González Sequeiros, D. Rodríguez Vivero. Redescubrindo a aritmética. Revista Galega de Educación, 63 (2015), 19-21.

 

 1. Rey López, Mª de los Á. García Losada, P. González Sequeiros. Un camiño matemático. Revista Galega de Educación, 60 (2014), 62-65.

 

 1. Alcalde Cuesta, P. González Sequeiros, Á. Lozano Rojo. Evolutionary dynamics on graphs. Revista del Seminario Iberoamericano de Matemáticas, 4(II) (2013), 3-17.

 

 1. González Sequeiros. Laminacións afables. Publicaciones del Departamento de Geometría y Topología, 123. USC, 2012.

 

 1. González Sequeiros. Como construír mosaicos aperiódicos: o exemplo dos poliominós de Penrose. Gamma, 12 (2012), 16-26.

 

 1. González Sequeiros. Como construir mosaicos aperiódicos: el ejemplo de los poliominós de Penrose. Sigma, 36 (2011), 137-150.

 

 1. González Sequeiros. Los mosaicos de Penrose por poliominós. Matematicalia, 5: 2009.

 

 1. Alcalde Cuesta, P. González Sequeiros, Á. Lozano Rojo. Affability of Euclidean Tilings. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009) 947-952.

 

 1. González Sequeiros. Sistemas de numeración. As matemáticas do veciño: Actas do Seminario de Iniciación á Investigación, Instituto de Matemáticas, 4 (2008), 43-46.

 

 1. Alcalde Cuesta, P. González Sequeiros. Espacios foliados definidos por mosaicos. Revista del Seminario Iberoamericano de Matemáticas, 3 (V-VI) (2008), 3-32.

 

 1. González Sequeiros. A Dinámica dos Mosaicos Euclidianos. Publicaciones del Departamento de Geometría y Topología, 111. USC, 2007.

 

 1. González Sequeiros. Conxuntos de Cantor e dinámica. As matemáticas do veciño: Actas do Seminario de Iniciación á Investigación, Instituto de Matemáticas, 3 (2007), 31-33.

 

 1. González Sequeiros. A Dinámica dos Mosaicos de Robinson. Publicaciones del Departamento de Geometría y Topología, 107. USC, 2006.

 

 1. González Sequeiros. Un espazo foliado de mosaicos. As matemáticas do veciño: Actas do Seminario de Iniciación á Investigación, Instituto de Matemáticas, 2 (2006), 11-14.