Tania Riveiro Rodríguez, xunto ás súas pesquisas como doutoranda no eido da didáctica e da innovación docente, é actualmente técnico superior de apoio á investigación no Departamento de Didáctica das Ciencias Socias da Facultade de Ciencias da Educación. Licenciouse en Historia Contemporánea e cursou o Máster de formación de profesorado, ambas titulacións obtidas na USC.