Proxecto Educativo: Proposta curricular de ensinos mínimos de Bioloxía e Xeoloxía

A profesora Blanca Puig colabora coa editorial SM, como parte do grupo de especialistas sobre o Novo currículo, novos desafíos educativos, que coordinan os expertos César Coll, Elena Martín e Álvaro Marchesi.

Colabora apoiando ao profesorado de bioloxía no desenvolvemento curricular, tendo en conta o novo modelo curricular. A súa Proposta Curricular de ensinos mínimos de Bioloxía e Xeoloxía brinda a oportunidade de achegar a ciencia ao alumnado, conectando esta con a súa realidade e con os grandes problemas globais urxentes relacionados coa saúde humana e ambiental aos que nos enfrontamos no presente, e aos que nos teremos que anticipar buscando solucións creativas baseadas no pensamento crítico.Palabras descoñecidas.